Skip to main content

Yağ Gres

Program Kodu YT-2****
Matris Atıksu
Numune / Çevrim Detayı

Numuneler içeriği bilinen atık su içerisine standart madde ilavesi yapılarak konsantre olarak hazırlanacak ve pH<2 olacak şekilde H2SO4 ilavesi ile korumaya alınacaktır.

Numuneler 25 mL’lik borosilikat amber cam şişelerde gönderilecektir.

İlgili çevrim turu için seyreltme oranları bilgilendirme broşürleri ile bildirilecektir.

Katılımcıların rutin metotlarını kullanarak yeterlilik test numunelerini analiz etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir. Bu nedenle uygulanacak olan analiz için belli bir metot önerisinde bulunulmamaktadır.

Numune içeriği:
Atıksu + SRM

Çalışma Aralığı 10 – 500 mg/L
Sonuç Birimi mg/L