Skip to main content

Tuzluluk

Program Kodu YT-4****
Matris Atıksu
Numune / Çevrim Detayı

Numune olarak içeriği bilinen atık su gönderilecektir.

Numuneler 250 mL’lik HDPE şişelerde gönderilecektir.

İlgili çevrim turu için seyreltme oranları bilgilendirme broşürleri ile bildirilecektir.

Katılımcıların rutin metotlarını kullanarak yeterlilik test numunelerini analiz etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir. Bu nedenle uygulanacak olan analiz için belli bir metot önerisinde bulunulmamaktadır.

Numune içeriği:
Atıksu

Çalışma Aralığı
Sonuç Birimi %