Skip to main content

Toplam Siyanür

Program Kodu YT-3****
Matris Atıksu
Numune / Çevrim Detayı

Numuneler içeriği bilinen atık su içerisine standart madde ilavesi yapılarak konsantre olarak hazırlanacaktır. Numuneler Sodyum Hidroksit ile korumaya alınarak gönderilecektir.

Numuneler 50 mL’lik HDPE şişelerde gönderilecektir.

İlgili çevrim turu için seyreltme oranları bilgilendirme broşürleri ile bildirilecektir.

Katılımcıların rutin metotlarını kullanarak yeterlilik test numunelerini analiz etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir. Bu nedenle uygulanacak olan analiz için belli bir metot önerisinde bulunulmamaktadır.

Numune içeriği:

Atıksu + SRM

Çalışma Aralığı 0.1 – 10 mg/L
Sonuç Birimi mg/L