Skip to main content

Toplam Azot

Program Kodu YT-1****
Matris Atıksu
Numune / Çevrim Detayı

Numuneler içeriği bilinen atık su içerisine standart maddelerin ilavesi yapılarak konsantre olarak hazırlanacaktır. Homojenite ve kararlılık çalışmalarında Toplam Azot parametresi için hesaplama metodu kullanılmıştır.

Toplam Azot parametresi hesaplama metoduna uygun olarak hazırlanacağından, katılımcılar ( NO3-N+NO2-N+Toplam Kjeldahl Azotu) hesabını yaparak sonuç bildirmelidir.

Numuneler 50 mL’lik HDPE şişeler ile iletilecektir.

Çalışma Aralığı 0.4 – 100 mg/L
Sonuç Birimi mg/L