Skip to main content

Termal Konfor (WBGT)

Program Kodu İHYT-1
Matris İş Hijyeni (Fiziksel)
Numune / Çevrim Detayı Ölçümler önceden şartlandırılmış bir odada bulunan bir manken üzerinden değerlendirilir. Manken üzerindeki kıyafet ve katılımcılara sağlanacak olan çalışma bilgileri PMV değeri için etkili olacaktır. Katılımcılar CLO değeri için kendi hesaplamalarını kendileri yapmak zorundadır. Kıyafet ile ilgili detay bilgisi katılımcılara sağlanacaktır. Ölçüm ortamı WBGT ölçümü yapılabilmesi için özel olarak şartlandırılacaktır. Bazı ölçüm cihazları prob girişi sayısı itibariyle WBGT ve PMV ölçümlerini aynı anda gerçekleştirebilirken bazıları aynı sebepten bunu yapamamaktadır. Ortam şartlarındaki olası değişikler göz önüne alındığında katılımcılar arasında sapma olmaması adına PMV ve WBGT ölçümleri ayrı ayrı gerçekleştirilecektir. Ölçüm sonunda cihazlardan alınan datalar katılımcıların formlarında kayıt altına alınır. Ardından hesaplamalar yapılarak elde edilen nihai değerler sonuç formuna kaydedilir ve imzalanır.
Çalışma Aralığı 15 – 40 °C
Sonuç Birimi °C