Skip to main content

Kişisel Maruziyet Gürültü

Program Kodu İHYT-1
Matris İş Hijyeni (Fiziksel)
Numune / Çevrim Detayı Ölçümler özel hazırlanan odada, yerleştirilen bir manken üzerinde gerçekleştirilecek olup temsili bir iş planı hazırlanarak katılımcılara hesaplamalarda kullanmaları üzere sunulacaktır. Katılımcılar ölçümleri ISO 9612 standardına göre gerçekleştirmelidir. Ölçüm stratejisi olarak görev tabanlı kullanılacaktır. Yapılan ölçümler sonrası cihaz okuması yapılarak katılımcının ham veri formuna kaydedilir. Elde edilen veriler hesaplanarak dB cinsinden sonuç elde edilir. Bu sonuçlar sonrasında Pa SONUÇ BİRİMİine çevrilerek sonuç formuna kaydedilir ve imzalanır.dB cinsinden elde edilen sonuçlar   aşağıdaki formül ile Pa SONUÇ BİRİMİine dönüştürülür:
Çalışma Aralığı 0.02-20 Pa
Sonuç Birimi Pa