Skip to main content

Hidrokarbon

Program Kodu YT-2****
Matris Atıksu
Numune / Çevrim Detayı

Numuneler içeriği bilinen atık su içerisine standart madde ilavesi yapılarak konsantre olarak hazırlanacak H2SO4 ilavesi ile korumaya alınacaktır.

Numuneler 20 mL’lik borosilikat amber cam şişelerde gönderilecektir.

İlgili çevrim turu için seyreltme oranları bilgilendirme broşürleri ile bildirilecektir.

Katılımcıların rutin metotlarını kullanarak yeterlilik test numunelerini analiz etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir. Bu nedenle uygulanacak olan analiz için belli bir metot önerisinde bulunulmamaktadır.

Numune içeriği:
Atıksu + TipA-TipB yağ karışımı

Çalışma Aralığı Max. 500 mg/L (minimum konsantrasyon belirlenmelidir)
Sonuç Birimi mg/L