Skip to main content

FORMALDEHİT

Program Kodu İHYT-4
Matris İş Hijyeni (Fiziksel)
Numune / Çevrim Detayı

IHYT-4 (Formaldehit) numunesi %1 lik Sodyum Bi Sülfit içerisine sertifikalı referans madde ilavesi ile hazırlanarak gönderilecektir.

Numuneler 100 ml HDPE şişede darbelere karşı korunarak buz kalıbı ile gönderilecektir.

Analiz edilmeden önce numunenin ısıl dengeye ulaşması için beklenmesi tavsiye edilmektedir.

Numune için gerekli seyreltmeler sodium bi sülfit ile yapılmalıdır.

Düzenlenen bu yeterlilik testi spektrofotometrik ölçüm için uygundur.

Analiz esnasında gerek duyulan seyreltmelerde %1’lik sodyum bi sülfit çözeltisi kullanılmalıdır.

Çalışma Aralığı 0,5-50,0 mg/L
Sonuç Birimi MG/L