Skip to main content

Fenol

Program Kodu YT-1****
Matris Atıksu
Numune / Çevrim Detayı

Numuneler içeriği bilinen atık su içerisine standart madde ilavesi yapılarak konsantre olarak hazırlanacak ve pH<2 olacak şekilde H2SO4 ilavesi ile korumaya alınacaktır.

Numuneler 100 mL’lik HDPE şişelerde gönderilecektir.

İlgili çevrim turu için seyreltme oranları bilgilendirme broşürleri ile bildirilecektir.

Katılımcıların rutin metotlarını kullanarak yeterlilik test numunelerini analiz etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir. Bu nedenle uygulanacak olan analiz için belli bir metot önerisinde bulunulmamaktadır.

Numune içeriği:
Atıksu + SRM

Çalışma Aralığı 0.1 – 50 mg/L
Sonuç Birimi mg/L