Skip to main content

El-Kol Titreşimi

Program Kodu İHYT-1
Matris İş Hijyeni (Fiziksel)
Numune / Çevrim Detayı Ölçümler mankenin üzerinde duran bir titreşim kaynağı ile gerçekleştirilecektir. Ölçüm alımı için yön belirleme ve akselometrenin yerleşimi katılımcı inisiyatifindedir. Homojenite kontrolü çevrim süresince, katılımcı ölçüm noktasına paralel bir konumda yapılacaktır. Elde edilen homojenite dataları istatistiksel olarak değerlendirilecektir. Ölçüm sonrası elde edilen veriler katılımcının ham veri formuna kaydedilir. Katılımcılara sağlanan maruziyet süresi bilgisine göre yapılan hesaplamalar sonucu elde edilen nihai değer sonuç formuna kaydedilir ve imzalanır.
Çalışma Aralığı 0-5 m/s2
Sonuç Birimi m/s2