Skip to main content

ÇKM

Program Kodu YT-2****
Matris Atıksu
Numune / Çevrim Detayı

Numuneler katı halde gönderilerek çevrim öncesinde yayınlanacak olan bilgilendirme broşüründe yer alacağı şekliyle belirlenen hacme tamamlanır.

Numuneler yüksek yoğunluklu polietilen kaplarda gönderilecektir.

Katılımcıların rutin metotlarını kullanarak yeterlilik test numunelerini analiz etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir. Bu nedenle uygulanacak olan analiz için belli bir metot önerisinde bulunulmamaktadır.

Numune içeriği:
Kselgur

Çalışma Aralığı 0.1 – 50 mg/L
Sonuç Birimi mg/L