Skip to main content

AKM

Program Kodu ASYT-1
Matris ATIKSU
Numune / Çevrim Detayı

Numuneler içeriği bilinen atık su içerisine standart madde ilavesi yapılarak konsantre olarak hazırlanmakta olup, koruma önlemi olarak soğutma uygulanarak 500 ml HDPE şişede gönderilecektir.

Katılımcıların rutin metotlarını kullanarak yeterlilik test numunelerini analiz etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir. Bu nedenle uygulanacak olan analiz için belli bir metot önerisinde bulunulmamaktadır.

Numune içeriği: Mikro kristalin selüloz

Çalışma Aralığı 10-500 mg/L
Sonuç Birimi mg/L