Skip to main content

7 PARAMETRE

(Alüminyum, Gümüş, Kadmiyum, Krom, Kurşun, Nikel, Bakır)

Program Kodu ASYT-3
Matris Atıksu
Numune / Çevrim Detayı Numuneler içeriği bilinen atık su içerisine standart madde ilavesi yapılarak konsantre olarak hazırlanacaktır.
Gönderilecek olan numuneler pH<2 olacak şekilde HNO3 ile koruma altına alınacaktır.Numuneler 50 mL’lik HDPE şişelerde gönderilecektir.İlgili çevrim turu için seyreltme oranları bilgilendirme broşürleri ile bildirilecektir.Katılımcıların rutin metotlarını kullanarak yeterlilik test numunelerini analiz etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir. Bu nedenle uygulanacak olan analiz için belli bir metot önerisinde bulunulmamaktadır.

Numune içeriği:
-SRM

Çalışma Aralığı Kadmiyum: 0.1 – 10 mg/L
Krom: 0.5 – 50 mg/L
Kurşun: 0.5 – 100 mg/L
Nikel: 0.5 – 100 mg/L
Bakır: 0.5 – 100 mg/L
Sonuç Birimi mg/L