Skip to main content

6 PARAMETRE

(Benzen, Tolüen, M+P Ksilen, Kloroform, Etil Benzen, Diklorometan)

Program Kodu İHYT-3
Matris İş Hijyeni
Numune / Çevrim Detayı

İHYT-3 için hazırlanan numuneler aktif karbon tüplere standart maddelerin ilavesi yapılarak hazırlanacaktır. İki adet örnek, bir adet blank ve iki adet desorpsiyon verimi hesabı için olmak üzere toplam 5 adet numune gönderilecektir.

Gönderilecek numuneler soğutma uygulayarak korumaya alınacaktır.

Rutin numune işlemlerinde kullanılan desorbsiyon çözücüsü ile desorbe edilmelidir. Desorbsiyon icin tavsiye edilen çözücü miktari (tup basina) 1 mL`dir. Sorbent tüplerin, on ve arka olmak üzere iki kademesinin oldugu dikkate alındığında, sadece ön tarafi analiz için işleme alınmalıdır. Gönderilecek olan tüplerin boyutu 150 mg’dır.

Analiz, mümkün olduğunca en kısa sürede yapılmalıdır.

Blank tüpden elde edilen sonuçlar numunelerden elde edilen sonuçlardan çıkartılmalıdır. İki analizin ortalaması sonuç olarak gönderilmelidir.

Desorpsiyon verimi hesabı için gönderilen tüpler üzerinden hesaplanan desorpsiyon verimi hesabı sonucunda, analiz sonuçlarına desorpsiyon verimi düzeltmesi uygulanmalıdır. Katılımcılar tarafından elde edilen desorpsiyon veriminin minimum %75, olması gereklidir. Desorpsiyon veriminin >%90 olması tavsiye edilir.

Çalışma Aralığı Minimum 2 µg/sorbent tüp
Sonuç Birimi mg/L