Skip to main content

4 PARAMETRE
(KOİ, Amonyum Azotu, Toplam Fosfor, TKN)

Program Kodu ASYT-1
Matris ATIKSU
Numune / Çevrim Detayı

Numuneler içeriği bilinen atık su içerisine standart madde ilavesi yapılarak konsantre olarak hazırlanacak ve pH<2 olacak şekilde H2SO4 ilavesi ile korumaya alınacaktır.

Numuneler 50 mL’lik HDPE şişelerde gönderilecektir.

İlgili çevrim turu için seyreltme oranları bilgilendirme broşürleri ile bildirilecektir.

Katılımcıların rutin metotlarını kullanarak yeterlilik test numunelerini analiz etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir. Bu nedenle uygulanacak olan analiz için belli bir metot önerisinde bulunulmamaktadır.

Numune içerikleri:
-KOİ: Potasyum hidrojen fitalat
-TKN: Glutamik asit
-Amonyum Azotu: Amonyum Klorür
-Toplam Fosfor: Potasyum di hidrojen fosfat

Çalışma Aralığı KOİ: 50-1000 mg/L
TKN:1-50 mg/L
Amonyum Azotu: 0.05-50 mg/L
Toplam Fosfor: 0.1-5 mg/L
Sonuç Birimi mg/L