Skip to main content

2 PARAMETRE

(Amonyum Azotu, Toplam Fosfor)

Program Kodu DSYT-1
Matris Deniz Suyu
Numune / Çevrim Detayı

Hazırlanacak olan numuneler pH<2 olacak şekilde H2SO4 ile korumaya alınarak 1.5 litre YT numunesi, 2 litre sentetik deniz suyu numunesi şeklinde HDPE şişelerle gönderilecektir.

İlgili çevrim turu için seyreltme oranları bilgilendirme broşürleri ile bildirilecektir.

Katılımcıların rutin metotlarını kullanarak yeterlilik test numunelerini analiz etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir. Bu nedenle uygulanacak olan analiz için belli bir metot önerisinde bulunulmamaktadır.

Numune içeriği:
-Amonyum Azotu: Amonyum Klorür
-Toplam Fosfor: Beta Gliserol Fosfat Di Sodyum Tuzu / SRM

Çalışma Aralığı Amonyum Azotu: 5 – 50 mg/L
Toplam Fosfor: 0.1 – 10 mg/L
Sonuç Birimi mg/L