Skip to main content

1 PARAMETRE

(Klorür, Sülfat)

Program Kodu ASYT-2
Matris Atıksu
Numune / Çevrim Detayı

Numuneler içeriği bilinen atık su içerisine standart madde ilavesi yapılarak konsantre olarak hazırlanacaktır.

Numuneler 250 mL’lik HDPE şişelerde gönderilecektir.

İlgili çevrim turu için seyreltme oranları bilgilendirme broşürleri ile bildirilecektir.

Katılımcıların rutin metotlarını kullanarak yeterlilik test numunelerini analiz etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir. Bu nedenle uygulanacak olan analiz için belli bir metot önerisinde bulunulmamaktadır.

Numune içeriği:
-Klorür için; Sodyum Klorür
-Sülfat için; Sodyum Sülfat

Çalışma Aralığı

Klorür: 10 – 500

Sülfat: 2 – 250

Sonuç Birimi mg/L